“ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Thailand’s Sustainability Transition)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น.
อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจคือ “อาเซียนกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน” มองผ่านการลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียน

นำเสวนาโดย

ดร. ชยันต์ วรรธนภูติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. บัณฑูรย์ เศรษฐศิโรฒม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องย่อยที่ 6 ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารเกษม อุทยานิน

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์เข้างานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่
https://goo.gl/forms/hsyWcOpKjjgXnxQL2
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cusri.chula.ac.th/

 

19702050_1432671210120693_3175480735581409438_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s